Teamontwikkeling

Fractal
bullet Eigen aardigheden

Het rendement dat organisaties of delen daarvan opleveren, is in sterke mate afhankelijk van het groepsdynamisch proces dat, al dan niet op een gezonde manier, tot ontwikkeling komt.

Iedere organisatie, of kleiner, ieder team bestaat uit een aantal individuen, die allemaal hun eigen aardigheden meebrengen. Dat maakt het werken in een team boeiend en soms ook spannend. Geen mens is immers hetzelfde en iedereen bekijkt de wereld door zijn persoonlijk gekleurde bril.

Die diversiteit in een team is noodzakelijk, maar kan ook leiden tot onbegrip, spanningen en tegenstellingen, waardoor bijvoorbeeld de samenwerking en de effectiviteit van het team te wensen over laat.

bullet Teamontwikkeling en teamcoaching

Herkent u bovenstaande binnen uw eigen organisatie en wilt u daar iets aan doen? Dan kunt u Andalan inschakelen voor team­ontwikkeling of team­coaching.

De werkwijze van Andalan kenmerkt zich onder andere door te onderzoeken welke 'groepswetten' er binnen het team gehanteerd worden; welke formele en vooral welke informele regels er gelden binnen het team, waardoor deze zijn ontstaan en wat het effect daarvan is op het functioneren van het team.

Verder wordt er veel gewerkt met praktijksituaties, waarbij ieder teamlid uitgenodigd wordt zich uit te spreken over dat wat hij of zij vindt en ervaart. Dat is soms confronterend en spannend, maar het is er toch al en het heeft invloed op het handelen. Het wordt nu alleen expliciet gemaakt, waardoor er openheid ontstaat en ruimte voor onderling begrip.