HRM-Consultancy

Fractal
bullet Vraagstukken

Afhankelijk van de levensfase waarin uw bedrijf zich bevindt, kunt u te maken krijgen met specifieke HRM-vraagstukken, zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau.
Een jong en groeiend bedrijf wordt geconfronteerd met andere vraagstukken dan een bedrijf dat al jaren bestaat en bestendigt, of juist moet krimpen.

Andalan kan u in iedere fase en op ieder niveau adviseren en concrete oplossingen bieden.

bullet Strategisch niveau

Op strategisch niveau denkt Andalan met u mee over de missie en de visie.

Uitgangspunt daarbij is waar u met uw bedrijf naar toe wilt en waarom. Als dat helder is, wordt de vraag hoe u uw plannen kunt realiseren een stuk eenvoudiger te beantwoorden.

Eén ding is zeker: voor het succes van uw bedrijf bent u afhankelijk van competente en gemotiveerde medewerkers, die weten wat er van hen verwacht wordt.

Andalan bekijkt samen met u hoe u samenhang in de HRM-processen kunt bewerkstelligen en hoe deze ge´ntegreerd kunnen worden in de bedrijfsvoering, zodat zij bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

bullet Tactisch niveau

Op tactisch niveau maakt Andalan een nadere uitwerking van de strategische keuzes.

Hierbij staat de vraag centraal welke HRM-instrumenten u concreet wilt inzetten en hoe u dat kunt vormgeven.

Andalan maakt hiervoor beleidsvoorstellen en draagt zorg voor de implementatie daarvan. Desgewenst inclusief coaching en training van degenen die het beleid gaan uitvoeren.

bullet Uitvoerend niveau

Op uitvoerend niveau kunt u Andalan inschakelen voor alle voorkomende P&O-werkzaamheden.

Andalan zet hiervoor ervaren P&O-adviseurs in. Zij voeren specifieke projecten voor u uit, of nemen tijdelijk (een deel van) de P&O-werkzaamheden van u over.