Organisatieadvies

Fractal
bullet Vraagstukken

Soms is het noodzakelijk even uit de waan van alle dag te stappen en stil te staan bij vraagstukken als:
  • Hoe staat ons bedrijf ervoor?
  • Hoe willen we ons ontwikkelen als bedrijf en waarom?
  • In welke fase van de levenscyclus bevindt ons bedrijf zich?
  • Is onze organisatie-inrichting daarop afgestemd?
  • Hebben we de juiste competenties in huis?
  • Werken we wel effectief en efficiënt?
  • Hoe komt het dat de ene afdeling veel beter presteert dan de ander?
  • Het loopt absoluut niet lekker in dat team, maar hoe komt dat?
bullet Oplossingsmogelijkheden

Als u rondloopt met dit soort vragen en niet de tijd heeft om de antwoorden te vinden, dan kunt u gebruik maken van de expertise van Andalan.

Samen met u wordt gekeken naar uw wensen, de problemen en oplossingsmogelijkheden.

Andalan analyseert voor u de problematiek en onderzoekt de oorzaken daarvan. U krijgt op basis van de analyse een helder en pragmatisch advies. Ook voor het vervolg, het omzetten van het advies in concreet resultaat, kunt u een beroep doen op Andalan.